DGK Lab beeld kiemplantjes

Toegankelijk voor iedereen

Over maatschappelijke meerwaarde in de gastvrijheidssector

Onderzoek ‘Trekkershutten zonder drempels’

In het voorjaar van 2020 heeft BUAS student Nienke Steenbergen onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van Trekkershutten. Voor haar afstudeerrapport ‘Trekkershutten zonder drempels‘ ontving zij in november de Multatuli Studentenprijs 2020.

Toolbox Toegankelijkheid

Speciaal voor ondernemers in de verblijfsrecreatie en in het bijzonder voor ondernemers die zijn aangesloten bij De Groene Koepel hebben we een Toolbox Toegankelijkheid samengesteld. Met deze Toolbox bieden we op een overzichtelijke manier tips voor aanpassingen aan. Sommige aanpassingen vereisen enige investering, andere zijn deze heel eenvoudig te realiseren. Lees hier meer over de toolbox ‘Toegankelijkheid op Natuurkampeerterreinen, gastvrij voor iedereen’.