vogels

Projecten

We zijn ervan overtuigd dat de verblijfsrecreatie duurzamer en met meer oog voor mens en omgeving kan worden ingericht. We zetten ons hiervoor in door middel van diverse projecten die gericht zijn op onze vier kernwaarden: natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO. Hiermee willen we bijdragen aan een verbeterde, gezonde wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.

Natuurbeleving

Duurzaamheid

Cultuurhistorie

MVO