Organisatie

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is eind 2014 ontstaan door een fusie van Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten Nederland. We zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in Nederland en omringende landen.  Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatie. Beleidsmatig onderhouden we contacten met instanties en overheden om de toekomst van onze netwerken als bijzondere vormen van recreatie veilig te stellen.

De marketing, promotie en kwaliteitsbewaking van het netwerk van Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen is in onze handen. Kijk hier voor onze uitgebreide missie en visie.

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter