Organisatie

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is eind 2014 ontstaan door een fusie van Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten Nederland. We zetten ons in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen.  Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatiebranche. Beleidsmatig onderhouden we contacten met instanties en overheden om de toekomst van onze netwerken als bijzondere vormen van recreatie veilig te stellen.

De marketing, promotie en kwaliteitsbewaking van het netwerk van Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen is in onze handen. Kijk hier voor onze uitgebreide missie en visie.