DGK Lab beeld kiemplantjes

DGK Lab

Innovatie in recreatie

logo DGK Lab

Het DGK Lab is het kennis- en ontwikkelcentrum van De Groene Koepel. Met het DGK Lab staan we aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie, de sector is immers continu in beweging. We werken hiervoor samen met partners en onderwijsinstellingen om te komen tot nieuwe inzichten die ondernemers in de verblijfsrecreatie helpen met een duurzame en rendabele bedrijfsvoering. Dit doen we door middel van cursussen, workshops en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ook het opzetten van proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe producten horen thuis in het DGK Lab. Hiermee nemen wij een vliegwielfunctie in de sector op ons en stimuleren we ondernemers om zich te blijven ontwikkelen. Alle initiatieven van het DGK Lab passen binnen de vier kernwaarden van De Groene Koepel: natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO.

De thema’s