DGK Lab

Het DGK Lab is het kennis- en ontwikkelcentrum van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur*.  Het DGK Lab staat aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie, de sector is  immers continu in beweging. We werken hiervoor samen met partners en onderwijsinstellingen om te komen tot nieuwe inzichten die ondernemers in de verblijfsrecreatie helpen met een duurzame en rendabele bedrijfsvoering. Dit doen we door middel van cursussen, workshops en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ook het opzetten van proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe producten horen thuis in het DGK Lab. Hiermee nemen wij een vliegwielfunctie in de sector op ons en stimuleren we ondernemers om zich te blijven ontwikkelen.

*De Groene Koepel zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en vlak over de grenzen. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige branche.

De thema’s

 • Eetbaar Landschap
  over de vervlechting van natuur, landbouw en recreatie
 • Natuurlijk Cultuurrijk
  over de natuur als onderdeel van ons erfgoed
 • Natuurlijk Ondernemen
  over de balans tussen mens, natuur en opbrengst
 • Materialen van de toekomst
  over een duurzame inrichting van een terrein
 • Toegankelijk voor iedereen
  over maatschappelijke meerwaarde in de gastvrijheidssector
 • Van Natuurbeleving naar Natuurbescherming

Alle initiatieven van het DGK Lab passen binnen de vier kernwaarden van De Groene Koepel: natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO.

Brochure

Download hier de Brochure DGK Lab 2018-2019.