DGK Lab

Het DGK Lab staat aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie. We werken samen met partners en onderwijsinstellingen om te komen tot nieuwe inzichten die ondernemers in de verblijfsrecreatie helpen met een duurzame en rendabele bedrijfsvoering. Dit doen we door middel van kennissessies, denktanks, workshops en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Ook het opzetten van proeftuinen en het ontwikkelen van nieuwe producten (zoals de Trek-in in 2012) hoort thuis in het DGK Lab. Met dit Lab anticiperen we op veranderingen in de markt en in de samenleving.

Kennissessies De Optimale Natuurcamping
In november 2016 zijn we gestart met een serie van acht kennissessies over ‘De Optimale Natuurcamping’. Deze sessies werden gegeven aan een groep ondernemers uit de sector. De laatste sessie was in april 2017. De onderwerpen variëren van permacultuur en groene energie tot cultureel erfgoed en architectuur. In het najaar van 2017 gaat een nieuwe editie van de kennissessies van start. Kijk hier voor meer informatie. 

Met de kennissessies wil het DGK Lab ondernemers prikkelen en uitdagen paden in te gaan die ze nog niet eerder hebben bewandeld, hun onderneming te verbeteren en zo de verblijfsrecreatie beter aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige tijdsgeest.

Cursus Eetbaar Landschap
In reactie op de interesse in de kennissessie over Permacultuur, wordt vanuit het DGK Lab een verdiepende cursus in dit thema aangeboden. De cursus Eetbaar Landschap is opgezet in samenwerking met De Waard Eetbaar Landschap, en zal eveneens in het najaar van 2017 starten. Kijk hier voor meer informatie.

Congres Natuurlijk Ondernemen
In 2015 organiseerde De Groene Koepel het eerste congres over duurzaam ondernemen in de verblijfsrecreatie. Lees verder…

Trek-in
In 2012 bracht De Groene Koepel (toen nog: Stichting Trekkershutten en Stichting Natuurkampeerterreinen) een duurzame Trekkershut op de markt: de Trek-in. Lees verder…

Bewaren

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter