DGK Lab beeld kiemplantjes

Natuurlijk Cultuurrijk

Over de natuur als onderdeel van ons erfgoed

logo Natuurlijk Cultuurrijk

In Nederland zijn er veel plekken te vinden met een bijzondere cultuurhistorische achtergrond. Vaak is de geschiedenis echter niet direct af te lezen aan de locatie. Om de verborgen verhalen in het landschap te ontsluiten, hebben we het project Natuurlijk Cultuurijk in het leven geroepen. Gasten op Natuurkampeerterreinen of in Trekkershutten worden geprikkeld om hun vakantiebestemming nog meer te beleven en haar cultuurhistorie beter te begrijpen.

Met het project Natuurlijk Cultuurrijk benadrukken we de onlosmakelijke verbondenheid tussen natuur en cultuur. In Nederland is bijna geen natuur te vinden die niet is ‘aangeraakt’ door de mens. De landschappen om ons heen zijn het resultaat van eeuwenlange bemoeienissen van de mens, zowel positief als negatief. Door het landschap goed te bestuderen is veel te leren over waarom een bepaalde plek eruitziet, zoals zij eruitziet. Kennis over het culturele erfgoed van een gebied geeft meer begrip en uiteindelijk ook meer verbinding met een gebied.

Projecten

Cultuurhistorie (Groeps)Natuurkampeerterreinen

Bij alle Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen hebben we samen met de beheerder gekeken naar welke cultuurhistorische informatie het belangrijkst is in de directe omgeving van het terrein. Dit heeft geresulteerd in een tekst van 85 woorden over dit onderwerp op alle terreinpagina’s. Deze is zowel op de website als via de Kamperen app te lezen. Kijk hier voor een voorbeeld (onder ‘Route’).

U bevindt zich hier

Bovenstaande teksten over de cultuurhistorie op een terrein hebben we in 2014 in postervorm aangeboden aan de beheerders van de (Groeps)Natuurkampeerterreinen. Elke poster had als titel ‘U bevindt zich hier’, en gaf kampeerders op een toegankelijke manier extra inzicht in de historie van de omgeving. Veel posters hangen nog steeds op de terreinen.

Toolbox Venster op het Landschap

Om beheerders/ondernemers te stimuleren het culturele erfgoed van hun omgeving toegankelijker te maken voor gasten, hebben we in 2014 per provincie een Toolbox Venster op het Landschap opgesteld. Hierin staan tips en links voor het maken van een cultuurhistorische belevenis op het terrein. Dit kan zijn een filmpje, een wandelroute, een kunstwerk met de cultuurhistorie in de hoofdrol. Voor terreinen die zijn aangesloten bij De Groene Koepel, zijn de Toolboxen te downloaden uit de beheerdersportal (onder: Downloads)