Toolbox Toegankelijkheid

VN-verdrag

In 2016 heeft het kabinet het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Dat betekent dat onze samenleving meer ‘inclusief’ zal worden ingericht. Openbare gebouwen moeten straks toegankelijk zijn voor iedereen die in een rolstoel zit of een andere beperking heeft. Een ontwikkeling die we van harte toejuichen.

Omdat we in de gastvrijheidssector zitten en we daarmee per definitie gastvrij willen zijn voor iedereen die wil genieten van de (Groeps)Natuurkampeerterreinen, hebben we ons gebogen over de toepassing van toegankelijkheid op kampeerterreinen. Een deel van onze trouwe doelgroep wil nog graag kamperen ondanks de lichamelijke ongemakken die ontstaan door de leeftijd. Met een paar kleine aanpassingen kunt u deze doelgroep het kamperen vergemakkelijken. Ook denken we met verbeterde voorzieningen voor mensen met een beperking een bredere doelgroep aan te kunnen trekken. Daarnaast sluit het idee van ‘gastvrij voor iedereen’ goed aan bij onze kernwaarden, waarvan MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) er een is.

De toegankelijkheid van een terrein kan op allerlei manieren worden verbeterd, niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, een auditieve beperking of een verstandelijke beperking. Het is goed om al deze doelgroepen in gedachten te houden bij welke aanpassing dan ook op jouw terrein.

Toolbox Toegankelijkheid

Speciaal voor ondernemers in de verblijfsrecreatie en in het bijzonder voor ondernemers die zijn aangesloten bij De Groene Koepel hebben we een Toolbox Toegankelijkheid samengesteld. Met deze Toolbox richten we ons (vooralsnog) op de groep mensen die te maken heeft met een mobiliteitsbeperking. Alleen in Nederland zijn er al 1,4 miljoen mensen met een mobiliteitsbeperking, waarvan 225.00-250.000 mensen rolstoelafhankelijk zijn. (Bron: Factsheet SCP 2011). Met deze Toolbox geven we op een overzichtelijke manier tips voor aanpassingen weer. Sommige aanpassingen vereisen enige investeringen, andere zijn eenvoudig te realiseren.


Houd ons op de hoogte

Voor meer achtergrondinformatie over het onderwerp verwijzen we je naar het trendboek All Inclusive, op weg naar toegankelijke vrijheidsbesteding (ZET, 2016).boek ZET all inclusive

Wat je ook gaat doen met de tips in de Toolbox, graag worden we op de hoogte gehouden van wijzigingen op dit gebied. Zo kunnen we deze weer communiceren via onze kanalen. Communiceer ook vooral zelf de toegankelijkheidsvoorzieningen die je hebt (getroffen) via je eigen kanalen. Zo blijft de doelgroep goed op de hoogte. Voor hen betekent dit weer een fijne plek om op vakantie te gaan.

Kijk hier voor de Toolbox Toegankelijkheid.