Samenwerkingspartners

De Groene Koepel werkt structureel samen met organisaties die goed passen bij haar kernwaarden: natuur, duurzaamheid, MVO en cultuurhistorie. Het aanvullen en versterken van elkaar op de lange termijn staat centraal binnen dit partnerschap.

Nederland

sbb logo“Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten. Maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. Een twintigtal kampeerterreinen van Staatsbosbeheer is als Natuurkampeerterrein erkend.”logo_2Kamperen bij de Stichting Goed Kamp, dat betekent kamperen in alle rust, ruimte, natuur en eenvoud. Onze stichting runt sinds 1952 dankzij de inzet van vrijwilligers haar natuurkampeerterreinen. Onze vrijwillige beheerders verwelkomen u, als er nog plek is, enthousiast op een tweetal Natuurkampeerterreinen.”
logo“In heel Nederland zijn vijftig natuur- kampeerterreinen aangesloten bij de Vereniging Natuurlijk Kamperen (VNK). Oases van rust in een prachtige omgeving.”
hiswa recron logo

“RECRON is dé brancheorganisatie voor de recreatieondernemers in Nederland en behartigt de belangen van de aangesloten recreatieondernemers in de sector op regionaal, landelijk en Europees niveau.”

logo Nivon Natuurvrienden“Nivon is een open en ruimdenkende vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. We verenigen mensen met hart voor de natuur. Dit doen we met duizenden vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de organisatie. Bij Nivon Natuurvrienden kun je meedoen aan activiteiten, cursussen volgen, mee op reis en gelijkgestemden ontmoeten. Overnacht in een natuurvriendenhuis, op een natuurkampeerterrein en geniet van de rust.”

“Nederlandse Landgoederen is een initiatief en geregistreerd merk van de Federatie Particulier Grondbezit. Met de Nederlandse Landgoederen wil de FPG de schoonheid, de verhalen en het karakter van de particuliere landgoederen in Nederland laten zien. Daarbij staat voorop dat ieder landgoed uniek is, maar ook dat alle landgoederen samen een belangrijke maatschappelijke meerwaarde leveren.”

“Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 100.000 leden. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving. In 2019 is een eerste Scoutingterrein als GroepsNatuurkampeerterrein erkend.”“Stichting KMVK stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties. Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties. Ook beheert de stichting de milieukeurmerken Green Key en de Blauwe Vlag. Verder ontwikkelt ze classificatiesystemen en voert ze honderden inspecties per jaar uit. De Stichting KMVK is een samenwerking tussen RECRON, HISWA Vereniging, de ANWB en KHN.”
Vogelbescherming Nederland“Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.”logo_vlinderstichting“De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.”
“Wandelnet is hét startpunt voor wandelend Nederland. Samen met onze ruim 1.000 vrijwilligers werkt Stichting Wandelnet sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen in Nederland. We beheren het landelijk netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden. Daarnaast behartigen we de belangen van wandelaars in de meest brede zin van het woord.”fietsplatform-logo“Het Landelijk Fietsplatform is het kennis- en coördinatiepunt voor recratief fietsen. Als verantwoordelijke organisatie voor het beheer van het netwerk Landelijke Fietsroutes streeft het Fietsplatform naar een optimale afstemming van dit LF-netwerk met de door ca. 40 regionale toeristische instanties ontwikkelde knooppuntnetwerken.”

“Al sinds 2010 zet de Bijenstichting zich in voor bijen en beschermt hen tegen uitsterven. De Bijenstichting biedt één platform waar alle informatie met betrekking tot bijen en hun bescherming te vinden is.”

ANWB-logo_cmyk“De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een unieke mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dat werk wil de ANWB een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.”
NM_LOGO_RGB (31-5-13)“Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten.”“IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.”

Logo Natuurkwartier Nieuwegein
“Het Natuurkwartier Nieuwegein is een uniek groen gebied midden tussen de stadse stenen. Een onderdompeling in natuur en cultuur. Een ontmoeting met planten en dieren en hoe mensen hier vroeger leefden. Het Natuurkwartier is een ontdekkingstocht naar wat heel dichtbij is. Hier ervaar je hoe bijzonder je eigen leefomgeving is.”
MVO_Partner_Logo_RGB700x700“MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2500 ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. We gaan voor maximale impact, nationaal en internationaal.”

“Reinaerde biedt zorg en ondersteuning voor mensen met een beperkt; dichtbij en in samenspel met anderen. Wonen, werk, behandeling en begeleiding, logeren en dagbesteding, voor jong en oud.”

België

“RECREAD is een beroepsvereniging van en voor zelfstandige ondernemers actief in de sector van openlucht-recreatieve verblijfsrecreatie in Vlaanderen. Er zijn 110 uitbaters van campings, verblijfsparken, vakantieparken en kampeerautoterreinen aangesloten. Onze activiteiten bestaan erin eerstelijnsadvies te geven aan onze leden, we behartigen de sectorale belangen bij de diverse overheden en we voeren studies en onderzoek uit.”

“Westtoer helpt het toeristisch-recreatief beleid in West-Vlaanderen voorbereiden en uitvoeren. Hiervoor geven we het als economische sector een duwtje in de rug. Daarnaast ondersteunt de bovenlokale openluchtrecreatie en wil de bezoeker optimaal laten genieten van de diverse bestemmingen/regio’s in West-Vlaanderen.”
logo GroteRoutepaden

“Grote Routepaden staat in voor het ontwerp, de bewegwijzering, de beschrijving en de promotie van een netwerk lange-afstand wandelwegen (GR-routes) en lange-afstand fietsroutes (LF-routes) in heel Vlaanderen. Dit netwerk sluit aan op het Europees wandel- en fietsnetwerk over lange afstand. De organisatie behartigt de belangen van wandelaars en fietsers en promoot het  wandelen en fietsen in Vlaanderen.”

“Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met 110.000 leden die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. We beheren meer dan 24.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. Met vele honderden wandelpaden, zitbanken en speelbossen geven we iedereen de kans van de natuur te genieten. Door middel van studiegroepen leveren we de wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid van de overheid.”