Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van De Groene Koepel zijn de volgende personen vertegenwoordigd:

  • Dr. J.P. Rehwinkel (voorzitter)
  • Mw. E. Braam-van ’t Hoenderdaal (Trekkershutten)
  • Dhr. K.H. Vortman (Stichting Goed Kamp)
  • Mw. M.S. Waanders (Staatsbosbeheer)
  • Dhr. H.G.J.Th. van Elck (VNK)
  • Mw. A Borghuis-Spit (Nivon)
  • Mw. A. Vriesendorp-Dutilh (Federatie Particulier Grondbezit)
  • HISWA-RECRON (vacant)
  • Dhr. W.J. Meijers (Nationaal Groenfonds)

 

logo staatsbosbeheer               logo stichting goedkamp           

Logo_gastvrije landgoederen_FC

logo VNK

20100216.NIVON500pix logo