Missie en visie

Missie

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur (hierna te noemen: De Groene Koepel) is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen. Met de focus op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) werken we aan een aantrekkelijke, toekomstbestendige verblijfsrecreatiebranche, waarbij mensen los kunnen komen van de hectiek van alledag.

We zijn ervan overtuigd dat de verblijfsrecreatie duurzamer en met meer oog voor mens en omgeving kan worden ingericht en zetten ons graag hiervoor in via de bij ons aangesloten locaties. Hiermee willen we bijdragen aan een verbeterde, gezonde wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Kwaliteitsbewaking, onafhankelijkheid en innovatie staan hierbij voorop.

Visie

In de samenleving is er een trend naar meer bewust leven, met oog voor duurzaamheid en een betere omgang met het milieu. Ook is er een toenemend besef van het belang van recreëren in de natuur voor de mentale en fysieke gezondheid van de mens. Daarnaast is er een beweging naar schaalverkleining gaande, binnen de grenzeloze mogelijkheden van het sociale internet. Samenwerken met regionale organisaties en ondernemers is in. Precies op deze punten hebben we de vier kernwaarden geformuleerd van De Groene Koepel: natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en MVO. Met deze profilering kunnen we aansluiting vinden bij een doelgroep die voldoende groot is (en groeiende) om de locaties en terreinen binnen onze netwerken toekomstbestendig te houden.

In de toekomst streven we naar netwerken met locaties die deze vier kernwaarden in hoge mate uitdragen. De consument weet dat hij bij De Groene Koepel moet zijn voor kwalitatief goede en eerlijke verblijfsaccommodatie op basis van deze vier kernwaarden. We willen deze consument terug in de natuur krijgen en hem/haar het plezier bieden dat daarmee gepaard gaat. Tegelijkertijd willen we hem/haar en de gehele verblijfsrecreatie inspireren duurzamer om te gaan met mens en natuur.