Privacyverklaring

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en werkt in overeenstemming met de Europese wetgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bij een registratie als vriend van De Groene Koepel verwerken wij enkele persoonsgegevens. Hierbij worden enkel de strikt noodzakelijke gegevens gevraagd om verzending en personificatie van de vriendenkaart mogelijk te maken. Deze gegevens zijn door de gebruiker na volledige verwerking van de aanmelding in te zien en te wijzigen door middel van een versleutelde eigen omgeving. Stichting De Groene Koepel bewaart uw gegevens zolang het abonnement loopt en zal bij opzegging binnen redelijke termijn na afloop van het abonnement uw gegevens automatisch verwijderen. Bij registraties op de nieuwsbrief worden enkel de e-mailadressen opgeslagen. Iedere nieuwsbrief bevat een uitschrijflink waarmee u zich indien gewenst kunt afmelden. De verwerkte informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij met uw uitdrukkelijke vooraf gevraagde toestemming.  Toegezonden persoonlijke informatie middels het papieren aanmeldkaartje in Het Groene Boekje of in mailverkeer wordt bewaard al naar gelang de aard van het contact noodzakelijk is.

Om de werking van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje data dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Het betreft hoofdzakelijk functionele cookies die de werking van de website ondersteunen. In beperkte mate wordt ook gebruik gemaakt van analytische cookies door Google Analytics. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden geanonimiseerd (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd) en er worden geen gegevens met Google gedeeld of gebruikt voor hun diensten die worden aangeboden in combinatie met Google Analytics. Deze handelswijze heeft geen gevolgen voor de privacy van websitebezoekers en is toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting De Groene Koepel behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen, in welk voorkomend geval daarvan een publicatie op haar website zal verschijnen.

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn