Cursus Eetbaar Landschap

In het najaar van 2017 is de eerste verdiepende cursus Eetbaar Landschap van start gegaan. In samenwerking met Fransjan de Waard, die eerder ook de kennissessie over permacultuur leidde, hebben de deelnemende ondernemers stappen leren zetten in het ontwerpen en aanleggen van eetbare natuur in combinatie met hun recreatiebedrijven. De cursusdagen vonden om de praktische insteek te ondersteunen plaats op drie van de deelnemende kampeerterreinen. In juni 2018 vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan het voedselbos Ketelbroek. Een nieuwsbericht over de afsluiting van de cursusreeks is hier vinden.

Het thema is momenteel nog steeds actueel, omdat vers en lokaal voedsel nog altijd veel in de belangstelling staat. Na het succes van de eerste cursus Eetbaar Landschap wil De Groene Koepel daarom graag een nieuw cursustraject opstarten, naar verwachting in het najaar van 2018.

Een kort verslag over de voortgang van het theoretische deel van de sessies is hier te lezen. In de oorspronkelijke uitnodiging voor de cursus kunt u meer te weten komen over het programma. Let wel: in een eventueel vervolgtraject zullen hier mogelijk nog inhoudelijke wijzigingen in plaatsvinden! Uitnodiging Eetbaar Landschap 2017. 

 

Meer informatie over de ontwikkelingen rond de nieuwe cursus volgt spoedig.


Heeft u vragen over de cursus Eetbaar Landschap of bent u geïnteresseerd in het vervolg? Stuur dan een mail naar info@degroenekoepel.nl of bel ons: tel. 030-6033701. Lees in dit artikel uit Recreatie & Toerisme meer over de beweegredenen van De Groene Koepel voor het organiseren van deze cursus.