Cursus Eetbaar Landschap

Bent u een ondernemer met een (toekomstig) natuurrecreatieterrein?
Wilt u de mogelijkheden uit de natuur benutten op uw onderneming?
Dan zijn de praktijksessies Eetbaar Landschap er voor u!

De inhoud

De cursus Eetbaar Landschap wordt gegeven door Fransjan de Waard, landbouwkundig ingenieur en pionier op het gebied van permacultuur in Nederland. In de cursus wordt gestart met het leggen van een theoretisch fundament om van de grond af aan te leren hoe de natuurlijke cyclus van groei verloopt. Om mee te kunnen bewegen met de natuur, moet de manier waarop ze werkt begrepen worden. Vanuit dit principe wordt de stap gemaakt naar het ontwerpen van eigen natuur volgens de eigen wensen en dromen. Er worden hulpmiddelen aangereikt voor de verschillende ontwerpstappen.

Naast de aandacht voor het ontwerpen, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de praktische uitwerking. Hoe wordt bijvoorbeeld composteren effectief gedaan, en hoe draagt het bij aan een gezond bodemleven? Welke plantensoorten werken goed met elkaar samen, en hoe is een tekort in een bepaalde organische voedingsstof op te vangen door slimme soortenkeuze? In de sessies doet u die kennis op die nodig is om de natuur écht beleefbaar te maken op uw onderneming.

Cursusaanbod 2018-2019

In november start alweer de tweede editie van de cursus Eetbaar Landschap. Download hier de brochure en houdt u in ieder geval alvast de volgende data vrij in uw agenda:

 • SESSIE 1: donderdag 1 november 2018
  Een inleiding in de permacultuur
 • SESSIE 2: donderdag 22 november 2018
  De bodem
 • SESSIE 3: donderdag 10 januari 2019
  Functies en relaties
 • SESSIE 4: donderdag 7 februari 2019
  Soortenkeuze en plantenkennis, i.s.m. Wilde Weelde
 • SESSIE 5: donderdag 14 maart 2019
  Praktische uitwerking
 • SESSIE 6: donderdag 11 april 2019
  Voedselbos Ketelbroek, i.s.m. Wouter van Eck
 • Afsluitende bijeenkomst: donderdag 23 mei 2019

De sessies vinden plaats van 10.00 tot 16.00 uur, op een tweetal nog nader te bepalen kampeerterreinen.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar info@degroenekoepel.nl. Om te zorgen voor voldoende persoonlijke aandacht is het aantal deelnemers beperkt tot zestien, met een minimum van elf.

In de oorspronkelijke uitnodiging voor de cursus kunt u alvast meer te weten komen over het programma. Let wel: in het vervolgtraject zullen hier mogelijk nog inhoudelijke wijzigingen in plaatsvinden! Uitnodiging Eetbaar Landschap 2017. 

Terugblik 2017-2018

In het najaar van 2017 is de eerste verdiepende cursus Eetbaar Landschap van start gegaan. In samenwerking met Fransjan de Waard, die eerder ook de kennissessie over permacultuur leidde (zie Kennissessies), hebben de deelnemende ondernemers stappen leren zetten in het ontwerpen en aanleggen van eetbare natuur in combinatie met hun recreatiebedrijven. De cursusdagen vonden, om de praktische insteek te ondersteunen, plaats op drie van de deelnemende kampeerterreinen. In juni 2018 vond de afsluitende bijeenkomst plaats, waarbij ook een bezoek werd gebracht aan het Voedselbos Ketelbroek. Een nieuwsbericht over de afsluiting van de cursusreeks is hier vinden. 

Een kort verslag over de voortgang van het theoretische deel van de sessies is hier te lezen.

Het thema is momenteel nog steeds actueel, omdat vers en lokaal voedsel nog altijd veel in de belangstelling staat. Na het succes van de eerste cursus Eetbaar Landschap, start De Groene Koepel daarom een nieuw cursustraject in het najaar van 2018.


Heeft u vragen over de cursus Eetbaar Landschap of bent u geïnteresseerd in het vervolg? Stuur dan een mail naar info@degroenekoepel.nl of bel ons: tel. 030-6033701. Lees in dit artikel uit Recreatie & Toerisme meer over de beweegredenen van De Groene Koepel voor het organiseren van deze cursus.