Vlinder op een paarse bloemenstruik.

Vlinders met vakantie? Natuurlijk!

Vlinders! Iedereen is er dol op. Niets zo fijn als op een zomerse dag op een wandeling te worden vergezeld door vlinders die om je heen fladderen. Hun kleuren en sierlijkheid maken het leven lichter. En dat niet alleen: vlinders zijn onmisbaar voor de bestuiving van bloemen. Bovendien zegt de aanwezigheid van een soort veel over de kwaliteit van de natuur op die plek. We kunnen er veel van leren!

Vlinders hebben het zwaar
Helaas hebben de vlinders het zwaar in Nederland. Bijna de helft van de vlindersoorten gaat achteruit. Ook heel gewone soorten, zoals de dagpauwoog en de argusvlinder, nemen steeds verder in aantal af. Het is dus belangrijk om niet alleen natuurgebieden vlindervriendelijk te maken, maar er ook voor te zorgen dat particulieren hun grond natuurvriendelijker gaan beheren. Onderzoek heeft uitgewezen dat met name het nectaraanbod de laatste decennia sterk is afgenomen. Niet alleen vlinders, maar ook bijen kunnen steeds minder voedsel vinden.

Vlinders met vakantie? Natuurlijk!
Om bovenstaande redenen hebben we in 2017 in samenwerking met De Vlinderstichting het project ‘Vlinders op vakantie? Natuurlijk!’ opgezet. Enerzijds willen we hiermee de vlinders helpen om makkelijker voedsel te vinden, anderzijds willen we de kennis over vlinders en biodiversiteit vergroten onder zowel gasten als beheerders/ondernemers.

Het project heeft verschillende doelstellingen:

  • Een impuls geven aan de natuurvriendelijkheid van Natuurkampeerterreinen;
  • Meer leefgebied/voedsel voor vlinders creëren;
  • Beheerders/ondernemers kennis en tools bieden om direct aan de slag te kunnen;
  • Kampeerders enthousiasmeren over natuur in het algemeen en vlinders in het bijzonder;
  • Kampeerders kennis en tools bieden om ook zelf (thuis) aan de slag te kunnen;
  • Waarnemingen (kennis) van vlinders verzamelen.

Vlindertuinen
Ondernemers met een Natuurkampeerterrein konden in 2017 via ons een pakket met vlinderplanten afnemen, samengesteld door Vivara Natuurbeschermingsproducten. Dit pakket is een ‘kant-en-klaar’ mooi vlindertuintje van 4 m2 (of een veelvoud daarvan), met daarin bloemen die vlinders voedsel bieden, drachtplanten voor bijen en waardplanten voor rupsen. Door het aanleggen van zo’n tuintje hielpen ondernemers met het vergroten van het voedselaanbod voor vlinders en bijen.

Informatiebordje
Bij het tuintje staat een mooi geïllustreerd bordje met daarop informatie over welke vlinders er in de betreffende regio voorkomen, en wat er nodig is om vlinders te helpen overleven. Op die manier vergroten we de natuurbeleving voor gasten en hun kennis over vlinders. Wellicht gaan ze ook thuis aan de slag om het nectaraanbod voor vlinders te vergroten. Dan is het project helemaal geslaagd!

Vlinderapp
Voor de Vlinderstichting is het belangrijk te weten welke vlinders waar vliegen. Op het informatiebordje staat een QR-code die kampeerders kunnen scannen. Ze komen dan in de ‘vlinderspotter’ terecht, waarmee ze soorten kunnen herkennen. Via de Vlinderapp van de Vlinderstichting kunnen ze dan aangeven welke soorten ze op uw terrein hebben gezien. Alle deelnemende terreinen worden toegevoegd aan deze app.

Informatie voor ondernemers met vlindertuinen
Lees op deze pagina meer over het winteronderhoud van je vlindertuin.

Financiering
Voor dit project hebben we subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daarnaast is de project mede mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van onze vrienden.