Natuurlijk Cultuurrijk

Met het project Natuurlijk Cultuurrijk benadrukt De Groene Koepel de onlosmakelijke verbondenheid tussen natuur en cultuur. In Nederland is bijna geen natuur te vinden die niet is ‘aangeraakt’ door de mens. De landschappen om ons heen zijn het resultaat van eeuwenlange bemoeienissen van de mens, zowel positief als negatief. Door het landschap goed te bestuderen is veel te leren over waarom een bepaalde plek eruitziet, zoals zij eruitziet. Kennis over het culturele erfgoed van een gebied geeft meer begrip en uiteindelijk ook meer verbinding met een gebied.

Het doel van het project Natuurlijk Cultuurrijk is het in kaart brengen van de cultuurhistorische informatie rond alle locaties (Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten) die zijn aangesloten bij De Groene Koepel. De volgende stappen zijn hiervoor al gezet:
Logo Natuurlijk Cultuurrijk
Logo Natuurlijk Cultuurrijk
In 2014 hebben we een logo laten ontwikkelen om te verwijzen naar de verbinding tussen cultuur en natuur.

Cultuurhistorie (Groeps)Natuurkampeerterreinen
Bij alle Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen hebben we samen met de beheerder gekeken naar welke cultuurhistorische informatie het belangrijkst is in de directe omgeving van het terrein. Dit heeft geresulteerd in een tekst van 85 woorden over dit onderwerp op alle terreinpagina’s. Deze is zowel op de website als via de Kamperen app te lezen. Kijk hier voor een voorbeeld (onder ‘Route’).

U bevindt zich hier
Bovenstaande teksten over de cultuurhistorie op een terrein hebben we in 2014 in postervorm aangeboden aan de beheerders van de (Groeps)Natuurkampeerterreinen. Elke poster had als titel ‘U bevindt zich hier’, en gaf kampeerders op een toegankelijke manier extra inzicht in de historie van de omgeving. Veel posters hangen nog steeds op de terreinen. We zijn aan het kijken naar dragers die beter bestand zijn tegen het weer om de informatie permanent beschikbaar te hebben op de terreinen.

Toolbox Venster op het Landschap
Om beheerders/ondernemers te stimuleren het culturele erfgoed van de omgeving toegankelijker te maken voor hun gasten, hebben we in 2014 per provincie een Toolbox Venster op het Landschap opgesteld. Hierin staan tips en links voor het maken van een cultuurhistorische belevenis op het terrein. Dit kan zijn een filmpje, een wandelroute, een kunstwerk met de cultuurhistorie in de hoofdrol. Voor terreinen die zijn aangesloten bij De Groene Koepel, zijn de Toolboxen te downloaden uit de beheerdersportal (onder: Downloads)