Doe een gift

De Groene Koepel is erg blij met alle giften die worden gedaan om de duurzame ontwikkeling van de groene verblijfsrecreatie te kunnen voortzetten. Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan heel eenvoudig door een eenmalige gift over te maken op rekeningnummer IBAN NL75 TRIO 0338 6489 68 (BIC TRIONL2U) t.n.v. Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur, te Nieuwegein. Zet er bij uw overboeking bij dat het om een gift gaat voor De Groene Koepel. Als u wilt dat uw bijdrage wordt gebruikt voor één van de productgroepen (Trekkershutten, Natuurkampeerterreinen of GroepsNatuurkampeerterreinen), vermeld dit dan bij uw overboeking. Bedankt!