Doe een gift

De Groene Koepel is erg blij met alle giften die worden gedaan om de duurzame ontwikkeling van de groene verblijfsrecreatie te kunnen voortzetten. Wil jij ook een bijdrage leveren? Dat kan heel eenvoudig door een eenmalige gift over te maken op rekeningnummer IBAN NL75 TRIO 0338 6489 68 (BIC TRIONL2U) t.n.v. Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur, te Nieuwegein. Zet er bij deoverboeking bij dat het om een gift gaat voor De Groene Koepel. Als je wil dat je bijdrage wordt gebruikt voor één van de productgroepen (Trekkershutten, Natuurkampeerterreinen of GroepsNatuurkampeerterreinen), vermeld dit dan bij de overboeking. Bedankt!

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn