Ontwikkelingen coronavirus; informatie ondernemers

Laatste update: 16 juni  2020

Informatievoorziening

Wij kunnen ons voorstellen dat u als ondernemer veel vragen heeft omtrent het Coronavirus (COVID-19) en wat dit betekent voor uw (Groeps)Natuurkampeerterrein of recreatiebedrijf. Allereerst verwijzen wij u graag door naar de website van de HISWA-RECRON. Hier staan adviezen met betrekking tot hygiëne maar ook belangrijke vragen en antwoorden. Ook op de website van de rijksoverheid staat veel informatie. Vlaamse ondernemers kunnen terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Aanvraag TOGS-regeling

Op 1 april schreven wij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan: “Graag wil ik namens alle 350 bij Stichting De Groene Koepel aangesloten recreatiebedrijven vragen de codes in de reeks 55, omtrent de logiesvertrekking, toe te voegen in de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.”

Bekijk hier de volledige brief: Brief Ministerie EZK

Goed nieuws! Inmiddels zijn ook bedrijven in de recreatiebranche toegevoegd aan de lijst met bedrijven die in aanmerking komen voor steun onder de TOGS-maatregel. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 7 april jl. bekend gemaakt. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 april 2020. Vanaf die datum staan ook alle voorwaarden op de website. U vindt alle informatie voor uw aanvraag hier.

Belangrijk: voorwaarde voor het kunnen gebruiken van de regeling is dat het vestigingsadres niet hetzelfde mag zijn als het woonadres van de ondernemer, wat veel bedrijven, zeker ook campings/recreatiebedrijven, voor problemen stelt. Minister Wiebes heeft nu de volgende aanpassing hierop gedaan:

“Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.”

Uw terrein open of dicht?

De beslissing over al dan niet sluiten (of later open gaan) ligt bij u als ondernemer. Houd daarbij de adviezen van het RIVM, de overheid en de veiligheidsregio’s in acht en bekijk wat op uw terrein haalbaar is.

Blijft u open? Dan adviseren wij om in ieder geval rekening te houden met het volgende:

  • Zorg voor goede communicatie richting uw gasten over (nieuwe) regels en maatregelen omtrent bijvoorbeeld hygiëne
  • Houd ruime plaatsen aan
  • Sluit horeca en sanitair op uw terrein, als ook andere gemeenschappelijke ruimtes
  • Roep kampeerders op om minstens 1,5 meter afstand te bewaren
  • Zorg voor extra schoonmaak

Kiest u ervoor om uw terrein wel te sluiten? Dan kunt u overwegen om de gasten gratis te laten annuleren. Geef de sluiting ook aan ons door via info@degroenekoepel.nl, dan kunnen wij via de website een lijst bijhouden.

Overzicht gesloten Natuurkampeerterreinen & Trekkershutten

  • Hier vindt u de lijst met gesloten (Groeps)Natuurkampeerterreinen. We proberen deze lijst zo geregeld mogelijk te updaten.
  • Hier vindt u meer informatie voor gasten van Trekkershutten.

Bezetting op kantoor De Groene Koepel

Wij werken de komende tijd met een schema waarbij de meeste collega’s thuiswerken. Echter zorgen we ervoor dat er altijd één persoon op kantoor is, zodoende blijven wij bereikbaar voor kampeerders en gasten. Ook de post, Groene Boekjes en Trekkershuttenkaarten kunnen dan verstuurd worden.

We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en volgen, net als heel Nederland, de ontwikkelingen op de voet.

Namens alle collega’s bij Stichting De Groene Koepel, heel veel sterkte in deze bizarre tijd!

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn