Aanvraag TOGS-regeling

Update 09-04-2020

Goed nieuws!

Ook bedrijven in de recreatiebranche zijn toegevoegd aan de lijst met bedrijven die in aanmerking komen voor steun onder de TOGS-maatregel. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 7 april jl. bekend gemaakt. 

De toegevoegde codes zijn:

  • 55.20.1 verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
  • 55.20.2 jeugdherbergen en vakantiekampen
  • 55.30    kampeerterreinen
  • 85.51.1 zeil- en surfscholen
  • 85.51.9 overig sport- en recreatieonderwijs
  • 91.04.1 dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
  • 93.29.1 jachthavens
  • 93.29.9 overige recreatie
  • 77.21   verhuur van sport- en recreatieartikelen

Belangrijk: voorwaarde voor het kunnen gebruiken van de regeling is dat het vestigingsadres niet hetzelfde mag zijn als het woonadres van de ondernemer, wat veel bedrijven, zeker ook campings/recreatiebedrijven, voor problemen stelt.

Minister Wiebes heeft nu de volgende aanpassing hierop gedaan:

‘Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.’

U leest hier meer over in de kamerbrief van 7 april jl. die wij bij de downloads hebben geplaatst.

Wij wachten de nadere uitwerking af.

Voorbereiden

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

En, wanneer uw woon- en bedrijfsadres hetzelfde is, nog aanvullende gegevens zoals omzetcijfers. Hier zal nog informatie over volgen.

Aanvraag indienen

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 april 2020. Vanaf die datum staan ook alle voorwaarden op de website.

U vindt alle informatie voor uw aanvraag hier.

 

Update 02-04-2020

Op dit moment kunnen bedrijven in de recreatiesector geen aanspraak maken op de TOGS-regeling. Op 1 april schreven wij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. “Graag wil ik namens alle 350 bij Stichting De Groene Koepel aangesloten recreatiebedrijven vragen de codes in de reeks 55, omtrent de logiesvertrekking, toe te voegen in de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” ondertekende Marieken Nieuwdorp, directeur van Stichting De Groene Koepel.

Bekijk hier de volledige brief: Brief Ministerie EZK

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn