Naar een chemievrij onkruidbeheer op recreatieterreinen

Met de ondertekening van de Green Deal Gewasbeschermingsmiddelen heeft RECRON samen met Landal GreenParks, Centerparcs, HISWA en Roompot eind 2015 de eerste stap gezet om op termijn het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven vergaand terug te dringen. Uiteindelijk moet in 2020 de sector helemaal chemievrij zijn, wat zal inhouden dat chemie nog slechts zal worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve middelen en methoden tekort schieten. Stichting De Groene Koepel onderstreept dit besluit uiteraard en neemt deel aan de stuurgroep van de Green Deal. Wat ons betreft stopt het gebruik van (voor het milieu schadelijke) gewasbeschermingsmiddelen zo snel als mogelijk. Wilt u meer weten over dit onderwerp, verwijzen wij u graag naar de website van de Recron en de website Onkruid Vergaat. Binnenkort komen wij nog uitgebreider op dit onderwerp terug.

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn