Interview vertrekkend voorzitter Raad van Toezicht

Marianne-Ruigrok-en-Peter-Rehwinkel-2-300x201

De Raad van Toezicht van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur wisselde begin juni van voorzitter. Peter Rehwinkel, voormalig parlementslid en ex-burgemeester van Groningen en Naarden, heeft het stokje overgenomen van Marianne Ruigrok, ex-burgemeester van Oudewater en ook ex-parlementariër. In een dubbelinterview geven zij hun kijk op De Groene Koepel. Hieronder het verhaal van Marianne Ruigrok.

1. Hoe lang bent u voorzitter geweest?
Ik ben aangetreden als voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 januari 2007. Dat was toen voor Stichting Natuurkampeerterreinen. Siepie de Jong was tot die datum voorzitter, zij heeft mij voorgedragen voor deze functie.

2. Wat was toentertijd uw drijfveer om voorzitter te worden?
Ik vond het belangrijk om naast mijn burgemeesterschap (gem. Oudewater) bestuurlijke functies te bekleden die niet per se raken met de gemeente. Recreatie en Toerisme zat in mijn portefeuille en de Natuurkampeerterreinen sloten daar goed bij aan. Daarnaast hou ik persoonlijk erg veel van de romantiek van het kamperen. Het verblijven in de natuur geeft een vrij gevoel. Ook het zorgzaam omgaan met de natuur, dat je bij de Natuurkampeerterreinen terugvindt, vond ik een aantrekkelijke factor.

3. Er is in die jaren dat u voorzitter bent geweest veel veranderd bij de stichting. Kunt u daar iets over zeggen? Hoe stond de stichting ervoor bij uw aantreden, en hoe laat u haar nu achter?
‘Toen ik aantrad als voorzitter bevond de stichting zich in een moeilijke positie. Als ik de situatie met nu vergelijk, ging het er toen minder professioneel aan toe. Zaken kwamen moeizaam op gang. Met de benoeming van Marieken Nieuwdorp als directeur kwam hier verandering in. Zij heeft een goede schwung aan de organisatie gegeven door haar duidelijke visie op de toekomst en goed management. Op dit moment staat er een sterke organisatie die openstaat voor samenwerking en waarin zowel medewerkers als beheerders goed betrokken en gemotiveerd worden.’

4. Hoe kijkt u aan tegen de fusie die eind 2014 heeft plaatsgevonden?
De fusie was een belangrijke en goede zet voor beide stichtingen. Door de schaalvergroting heeft de organisatie meer body en zeggenskracht gekregen. De Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten passen goed bij elkaar, omdat de doelstellingen goed op elkaar aansluiten.

5. Wat zijn, naast de fusie, volgens u de belangrijkste veranderingen die hebben plaatsgevonden tijdens uw voorzitterschap?
Er is van alles veranderd in die negen jaar dat ik voorzitter ben geweest. Een van de belangrijkste veranderingen is het wijzigen van de organisatiestructuur: van een stichtingsbestuur werd overgestapt op een Raad van Toezicht. Een directeur met ruimte om te ondernemen met een bestuur op meer afstand past veel beter in deze tijd.

Daarnaast is de manier waarop de Raad van Toezicht haar werk doet sterk veranderd. Waar in het begin de bestuurders voornamelijk de belangen van hun achterban wilden behartigen is er nu vanuit de Raad van Toezicht meer aandacht voor de stichting in haar geheel. Men denkt nu echt mee vanuit een bredere scope en deskundigheid.

Ook het relatiebeheer is een stuk verbeterd. Ik ben blij dat er vanuit deze stichting wordt gedacht in kansen en mogelijkheden, en niet vanuit de regeltjes. Hierdoor merk je dat er ook veel meer draagvlak is bij de aangesloten ondernemers.

Verder vind ik de thematische aanpak een goede zet. Er wordt nu gedacht vanuit kernwaarden en dat komt de profilering van de producten ten goede. Natuur, cultuurhistorie en duurzaamheid zijn precies de thema’s waarop de terreinen zich uniek kunnen maken.

6. Hoe ziet u de toekomst van De Groene Koepel?
De Groene Koepel zit in een gunstige positie, wat betreft samenwerking, innovatie en financiële gezondheid. Ga vooral zo door, zou ik zeggen, maar blijf alert. In deze snel veranderende tijd moet op tijd worden ingesprongen op de actualiteit en de heersende trends.

7. U geeft na negen jaar het stokje over aan Peter Rehwinkel. Wat zou u hem nog willen meegeven?
Peter past goed bij De Groene Koepel. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en geeft ook mensen de ruimte voor samenwerking. Ieder brengt zijn eigen ideeën mee. Ik ben ervan overtuigd dat Peter die van hem op een juiste manier zal inzetten in deze functie. Ik wens hem veel plezier en succes.

8. Kampeert u zelf ook?
Tegenwoordig kampeer ik een stuk minder dan vroeger. Ik ga nog wel eens in een Trekkershut, en dan hou ik ervan om lekker te wandelen en te fietsen. Op dit moment ben ik het Pieterpad aan het lopen.

9. Waarom moeten ondernemers volgens u bij De Groene Koepel zijn?
De Groene Koepel is een deskundige, betrouwbare organisatie die beheerders bijstaat met advies, ideeën en ondersteuning. Er is veel ruimte voor inbreng van de kant van de ondernemers.

10. Is er nog iets anders dat u zou willen melden?
Ik heb mijn voorzitterschap ervaren als een goede, prettige tijd. Het was erg leuk en leerzaam om mee te helpen bouwen aan deze organisatie. Ik zal de organisatie zeker blijven volgen, ook als gast.

Bewaren

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn