Voorwaarden fotowedstrijd 2021

Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd ‘De toekomst van ons landschap’ van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur, gevestigd te Nieuwegein, Postbus 413, 3430 AK, Nederland. Hierna te noemen, De Groene Koepel.

1. Looptijd wedstrijd

 1. De fotowedstrijd start in januari 2021. Alle inzendingen moeten uiterlijk 15 september 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.

2. Meedoen

 1. Er is geen leeftijdsgrens gebonden aan de wedstrijd. Kantoormedewerkers van De Groene Koepel zijn uitgesloten van deelname.
 2. De Groene Koepel behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de voorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.
 3. Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. Indien er buiten deze Spelregels om, bijvoorbeeld op de website van De Groene Koepel, specifieke regels worden gesteld ten aanzien van de Fotowedstrijd, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze Spelregels.

3. Persoonsgegevens

 1. Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, in dit geval naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. De naam van de winnende deelnemers wordt getoond bij de publicatie van de winnende foto’s, zowel online als offline. Het e-mailadres van de deelnemer wordt enkel gebruikt voor noodzakelijke communicatie rondom de wedstrijd.
 2. De Groene Koepel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook de algemene privacyverklaring op www.degroenekoepel.nl/privacyverklaring
 3. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om de opgeslagen Gegevens in te zien, te verifiëren en rectificeren. Dit kan door contact op te nemen met De Groene Koepel op het e-mailadres info@degroenekoepel.nl.

4. Eisen aan de inzendingen

Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. Alle bestanden moeten 5 MB of kleiner zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of .gif formaat ingestuurd worden.
  • De originele foto kan door De Groene Koepel opgevraagd worden voor publicatie. Dit bestand mag maximaal 30 MB zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif.
  • De deelnemer verklaart dat de foto’s die zijn ingezonden ook daadwerkelijk door hem of haar zijn gemaakt.
  • Bewerking of het maken van een collage is toegestaan, zolang de basis maar een eigen unieke foto blijft die een bepaalde plek weergeeft.
  • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • Er geldt een maximum van één inzending per persoon.

5. Jurering

 1. Er worden tien inzendingen als winnaars gekozen door de vakjury.
 2. De tien geselecteerde inzendingen krijgen per e-mail bericht van de uitslag. Beslissingen van de jury zijn bindend.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze Spelregels.

6. Publicatietoestemming

 1. Als de foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen herkenbaar op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

7. Gebruik van het fotomateriaal

 1. Door inzending geeft de deelnemer De Groene Koepel het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken en/of publiceren in haar uitgaven, zowel online als in print.
 2. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om het fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.
 3. In beginsel zal De Groene Koepel het fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding van de betreffende deelnemer. Als de naam van de deelnemer niet vermeld wordt, zal dit vooraf worden besproken met de deelnemer.

8. Klachten

 1. Eventuele klachten en bezwaren in verband met de fotowedstijd kunnen aan De Groene Koepel kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan info@degroenekoepel.nl.

 

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn