Voorwaarden Congres Natuurlijk Ondernemen 2020

Voorwaarden restitutie

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan bent u het volgende bedrag verschuldigd:

  • tot 3 maanden voor de ingangsdatum 0%
  • tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50%
  • tot 1 maand voor de ingangsdatum 75%
  • binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90%
  • op de dag zelf 100% van de overeengekomen prijs.

U bent vrij om de door u aangeschafte tickets weg te geven aan een andere geïnteresseerde. Laat het ons dan wel even weten via congres@degroenekoepel.nl.

Indien het congres Natuurlijk Ondernemen om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, ontvangt u het volledig betaalde bedrag retour.

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn