Eigen verklaring

 

TOETSING RICHTLIJNEN VOOR ERKENNING, INRICHTING EN BEHEER VAN NATUURKAMPEERTERREINEN

Onderstaande vragen worden gesteld om (periodiek) een actueel inzicht in de aard, inrichting en wijze van beheer van uw terrein te verkrijgen. Aan de hand van deze vragen kunt u zelf en kan Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur (hierna: De Groene Koepel) bepalen in hoeverre uw terrein in grote lijnen aan het gestelde in de Richtlijnen voldoet of blijft voldoen.

Waar sprake is van ‘terrein’ wordt bedoeld het gehele Natuurkampeerterrein waarvoor u erkenning heeft of aanvraagt: het kampeergedeelte inclusief de daarbij behorende voorzieningen zoals sanitair en infrastructuur zoals ontsluiting, toegang en parkeerterrein.

Vóórdat u gaat invullen, is het verstandig eerst de tekst van de Richtlijnen door te nemen!

Wij vragen u aan het einde van deze vragenlijst om bijlagen mee te sturen. Het is handig als u een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar), de actuele plattegrond en de kampeervergunning als digitaal bestand bij de hand heeft voor u begint met invullen. U kunt tussentijds echter altijd stoppen met invullen en het formulier tijdelijk opslaan voor u definitief instuurt.

Indien u onduidelijkheden tegenkomt bij het invullen van deze Eigen Verklaring, kunt u contact opnemen met Stichting De Groene Koepel, telefonisch bereikbaar op 030 – 6033701 of via info@degroenekoepel.nl.

Start met invullen

 

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn