Vertrek Marieken Nieuwdorp bij De Groene Koepel

Na twaalf jaar een voortrekkersrol te hebben vervuld op het gebied van duurzame verblijfsaccommodatie neemt directeur Marieken Nieuwdorp eind dit jaar afscheid van Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur. Ze laat een stevig gepositioneerde organisatie achter, die de toekenningen verricht, de belangen behartigt en de marketing verzorgt van Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen. Daarbij wordt de natuur centraal gesteld in het recreatiegedrag van de mens.

Marieken Nieuwdorp

Verbreding
Nadat in 2013 voor het eerst het keurmerk GroepsNatuurkampeerterreinen werd uitgedeeld, volgde in 2014 op initiatief van Marieken de volgende stap: Uit een fusie tussen Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten Nederland ontstond De Groene Koepel: ‘Ik wilde meer gedaan krijgen in de recreatiesector, maar daarvoor had onze organisatie, Stichting Natuurkampeerterreinen, meer body nodig. Omdat veel Trekkershutten op Natuurkampeerterreinen staan én omdat het duurzame verhaal ook op de hutten van toepassing is, was deze fusie vrij logisch.’

Duurzaam ondernemen

Met een kleine 400 aangesloten locaties werkt De Groene Koepel aan een duidelijke positionering in de sector aan de hand van vier kernwaarden: natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Marieken wil hiermee laten zien dat ondernemen en de focus op duurzaamheid en natuur prima samengaan. De Groene Koepel is inmiddels een van de meest duurzame organisaties binnen de verblijfsrecreatiesector en zit nog altijd in de lift. Gasten weten de nadruk op de vier kernwaarden duidelijk te waarderen. Daarnaast heeft Marieken zich ingezet voor de realisatie van drie duurzame Trekkershutten: de Trek-in, Trek-in Junior en Trek-in Arrow. Met de gemeente Nieuwegein wordt gewerkt aan de verhuizing van het kantoor naar het Natuurkwartier, waar de stichting een voorbeeldlocatie kan creëren waarin alle kernwaarden worden toegepast.

Eetbaar Landschap

Een ander paradepaardje van Marieken is het project Eetbaar Landschap, waarbij ondernemers worden begeleid in het toepassen van permacultuur en het principe van voedselbossen op hun terrein. Hierdoor kamperen steeds meer gasten tussen bessenstruiken, noten- en fruitbomen, kruiden- en moestuinen en worden ze uitgenodigd hiervan te gebruik te maken. In samenwerking met de Vlinderstichting, de Bijenstichting en de Vogelbescherming worden ondernemers ook gestimuleerd om bij de beplanting van hun terrein rekening te houden met de biodiversiteit. Zo worden kampeerders meer betrokken bij het belang van de natuur, in de hoop dat ze deze kennis ook thuis gaan toepassen.

Cultuurhistorie

‘Als mensen de omgeving waarderen, dan zijn ze meer bereid om er goed voor te zorgen,’ zegt Marieken. ‘Dit geldt niet alleen voor de natuur: de cultuurhistorie van een gebied is ook belangrijk. Daarom zetten we ook hierop in. Vorig jaar hebben we de app Cultuurrijk gelanceerd, waar gasten meer informatie kunnen vinden over de cultuurhistorie rond hun kampeerlocatie.’

Afscheid en opvolging

Eind december geeft Marieken het stokje door aan Eelke Horselenberg. De Raad van Toezicht heeft in grote unanimiteit voor hem gekozen. Voorzitter Peter Rehwinkel: ‘Eelke was enthousiast en scherp tijdens de verschillende gesprekken die met hem zijn gevoerd. Daarbij toonde hij aan visie op de toekomst van De Groene Koepel te hebben, en we zijn ervan overtuigd dat hij goed met anderen zal kunnen samenwerken. Na Marieken heeft hij grote schoenen te vullen, maar we zijn ervan overtuigd dat hem dat zal lukken, ook met de extra uitdagingen waarvoor corona ons nu stelt.’

Eelke ziet ernaar uit aan de slag te gaan vanuit een passie voor natuur en kamperen. Hij heeft onder andere gewerkt als strategisch adviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In november zal Eelke zich uitgebreider voorstellen.

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn