Ontwikkeling cultuurhistorie app

In samenwerking met Landschap Overijssel is De Groene Koepel begonnen met de ontwikkeling van een app om de lokale cultuurhistorie onder de aandacht te brengen. Deze app is een nieuwe stap in het project Natuurlijk Cultuurrijk, en opgezet om gasten meer te betrekken bij het erfgoed in hun directe omgeving. Tevens worden de vaak verborgen verhalen uit het verleden opgezocht en vertaald naar de belevingswereld van het heden: de gebruiker wordt gestimuleerd zélf op pad te gaan en krijgt de informatie op diverse manieren gepresenteerd, waaronder via augmented reality bewerkingen.

Allereerst wordt er gestart met een pilotversie van het project in de provincie Overijssel, maar het uiteindelijke doel is om cultuurhistorische locaties overal in Nederland onder de aandacht te brengen.

Lees hier meer over de Natuurlijk Cultuurrijk app.

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn