Aanpassing regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Met de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is het mogelijk tot maximaal 90% van de loonkosten gecompenseerd te krijgen vanwege omzetverlies als gevolg van het coronavirus. Echter, de huidige NOW is gebaseerd op het loon van de maand januari, de maand waarin de loonkosten in recreatie en watersport het laagst zijn. Dit betekent dat een oplopende loonsom in het voorjaar niet meetelt voor de hoogte van de compensatie. Ook piekomzetten kunnen de hoogte van de compensatie beïnvloeden. Veel watersport- en recreatieondernemers en hun medewerkers dreigen om die reden buiten de boot van de NOW-regeling te vallen. Het seizoenskarakter van de watersport- en recreatiesector ligt hieraan ten grondslag. HISWA-RECRON heeft namens de sector om een alternatieve NOW-regeling verzocht. Inmiddels heeft minister Koolmees van Sociale Zaken & Werkgelegenheid laten weten zich over oplossingen te gaan buigen. Goed nieuws dus. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. In de downloads vindt u zowel de position paper van HISWA-RECRON, als een duidelijke uitleg over de NOW, opgesteld door VNO-NCW.

Deel dit bericht

Contactgegevens

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
Postbus 413
3430 AK Nieuwegein

Tel. +31 (0)30-6033701

info@degroenekoepel.nl

Volg ons op Twitter

Volg ons op LinkedIn